INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BAMBLE GOLFKLUBB

23. januar 2018 - thvarnes

Innkalling til Årsmøte i Bamble Golfklubb

Dato: Tirsdag 27.02.2018 Kl: 19.00

Sted: Telemarkssvingen Kafe

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Forslag kan sendes på e-post til: hvarnes@online.no.

Dagsorden:
 
Åpning
1. Godkjenning av innkalling.
2. Godkjenning av dagsorden / Saksliste.
3. Valg av møte leder referent.
4. Valg av protokollunderskrivere.
5. Styrets Årsberetning og regnskap for 2017.
6. Saker fremmet av medlemmer og styret.
7. Fastsettelse av kontingent.
8. Budsjett og planer.
9. Valg.
 
Saksdokumenter blir lagt ut på www.bamble-gk.no senest en uke før årsmøte.
 
Download

Årsberetning -Bamble Golfklubb 2017.pdf (469 KB)